درباره ما

طبق گواهی تاریخ، انسان از ابتدای حیات خود به صورت گروهی و دسته جمعی زندگی می کرده است. حال این پرسش مطرح است که آیا حالت اجتماعی انسان جنبه ذاتی و طبیعی دارد یا این که پاره ای از نیازها مثل احتیاجات دفاعی در برابر دشمنان و … در انسان موجب زندگی گروهی شده است؟ در اصل مساله که تاکید زندگی گروهی و جمعی است، تغییری ایجاد نخواهد کرد. بررسی تحول حیات اجتماعی انسان در طول تاریخ در جوامع مختلف و روابط خاصی که در تاریخ هر جامعه شکل گرفته و همچنین دگرگونی های ایجاد شده در جوامع و آثار و نتایج حاصل از زندگی دسته جمعی که نظام های اجتماعی مختلف را به وجود آورده است، موضوع علوم اجتماعی را تشکیل می دهد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :